satellite


Definition: Meaning of, satellite in English to Tamil dictionary.

Pronunciation: / ˈsatəlʌɪt /

 • noun
 • synonym
 • antonym
Word Forms:
Singular Plural
satellite satellites
[countable]
 1. செயற்கைக்கோள்
  SYNONYM
  Not found!
  ANTONYM
  Not found!
synonym
antonym

satellite used in phrases

 • Galilean satellite (noun)
  1. கெய்லியன் செயற்கைக்கோள்
 • artificial satellite (noun)
  1. செயற்கை செயற்கைக்கோள்
 • astronomy satellite (noun)
  1. வானியல் செயற்கைக்கோள்
 • communications satellite (noun)
  1. தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்
 • meteorological satellite (noun)
  1. வளிமண்டலவியல் செயற்கைக்கோள்
 • satellite TV (noun)
  1. செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி
 • satellite dish (noun)
  1. செயற்கைக்கோள் டிஷ்
 • satellite navigation (noun)
  1. செயற்கைக்கோள் ஊடுருவல்
 • satellite receiver (noun)
  1. செயற்கைக்கோள் ரிசீவர்
 • satellite television (noun)
  1. செயற்கைக்கோள் தொலைக்காட்சி
 • More