coronal


Definition: Meaning of, coronal in English to Bengali dictionary.

Pronunciation: / kəˈrəʊn(ə)l;ˈkɒr(ə)n(ə)l /

 • noun
 • synonym
 • antonym
Word Forms:
Singular Plural
coronal coronals
 1. মাথায় পরিবার হার
  SYNONYM
  Not found!
  ANTONYM
  Not found!
 2. মাথায় পরিবার পুষ্পমালা
  SYNONYM
  Not found!
  ANTONYM
  Not found!
synonym
antonym
 • adjective
 • synonym
 • antonym
Word Forms:
Positive Comparative Superlative
N/A N/A N/A
 1. মাথার চাঁদি-সংক্রান্ত
  SYNONYM
  Not found!
  ANTONYM
  Not found!
 2. জ্যোতির্বলয়সংক্রান্ত
  SYNONYM
  ANTONYM
  Not found!
synonym
antonym

coronal used in phrases

 • coronal suture (noun)
  1. জ্যোতির্বলয়সংক্রান্ত সেলাই
 • More