noun phrase


Definition: Meaning of, noun phrase in English to Bengali dictionary.

Pronunciation: / naʊn freɪz /

 • noun
 • synonym
 • antonym
Word Forms:
Singular Plural
noun phrase noun phrases
 1. বিশেষ্য ফ্রেজ
  SYNONYM
  Not found!
  ANTONYM
  Not found!
synonym
antonym