shot


Definition: Meaning of, shot in English to Bengali dictionary.

Pronunciation: / ʃɒt /

 • noun
 • synonym
 • antonym
Word Forms:
Singular Plural
shot shots
 1. শট
  SYNONYM
  Not found!
  ANTONYM
  Not found!
 2. গোলাগুলি বারুদ
  SYNONYM
  Not found!
  ANTONYM
  Not found!
 3. গোলাগুলি ছত্রা
  SYNONYM
  Not found!
  ANTONYM
  Not found!
 4. সবেগে ক্ষেপণ
  SYNONYM
  Not found!
  ANTONYM
  Not found!
 5. বর্তুল
  SYNONYM
  ANTONYM
  Not found!
 6. আলোকচিত্রগ্রহণ
  SYNONYM
  Not found!
  ANTONYM
  Not found!
 7. প্রচেষ্টা
  ANTONYM
  Not found!
 8. হিসাবনিকাশ
  SYNONYM
  ANTONYM
  Not found!
synonym
antonym
 • adjective
 • synonym
 • antonym
Word Forms:
Positive Comparative Superlative
N/A N/A N/A
[not before noun]
 1. নিক্ষিপ্ত
  SYNONYM
  ANTONYM
  Not found!
synonym
antonym
 • synonym
 • antonym
synonym
antonym

shot used in phrases

 • BB shot (noun)
  1. BB কে বের করে
 • approach shot (noun)
  1. পদ্ধতি শট
 • backhand shot (noun)
  1. টেনিস খেলায় হাতের পিছন দিকটা সামনে থাকা অবস্থায় মার শট
 • bank shot (noun)
  1. ব্যাংক শট
 • basketball shot (noun)
  1. বাস্কেটবল শট
 • big shot (noun)
  1. মস্ত লোক
 • bird shot (noun)
  1. বার্ড শট
 • booster shot (noun)
  1. সহায়তাকারী শট
 • by a long shot (adverb)
  1. একটি দীর্ঘ শট দ্বারা
 • canister shot (noun)
  1. টিন শট
 • More