Velveeta


Definition: Meaning of, Velveeta in English to Hindi dictionary.

Pronunciation: / /

  • synonym
  • antonym
[trademark]
synonym
antonym