v


Definition: Meaning of, v in English to Spanish dictionary.

Pronunciation: / viː /

 • noun
 • synonym
 • antonym
Word Forms:
Singular Plural
v v’s, V’s
synonym
antonym
 • adjective
 • synonym
 • antonym
Word Forms:
Positive Comparative Superlative
N/A N/A N/A
synonym
antonym
 • abbreviation
 • synonym
 • antonym
synonym
antonym

V


Definition: Meaning of, V in English to Spanish dictionary.

Pronunciation: / viː /

 • noun
 • synonym
 • antonym
Word Forms:
Singular Plural
V V's, v's
v
synonym
antonym

V used in phrases