oppress


Definition: Meaning of, oppress in English to Bengali dictionary.

Pronunciation: / əˈprɛs /

 • verb
 • synonym
 • antonym
Word Forms:
Prsesent Past Past Participle
oppress oppressed oppressed
Present Participle Third Person Singular
oppressing oppresses
[transitive often passive]
 1. জুলুম করা
  SYNONYM
  ANTONYM
  Not found!
 2. পদদলিত করা
  ANTONYM
  Not found!
 3. ধর্ষণ করা
  SYNONYM
  ANTONYM
  Not found!
 4. চাপ দেত্তয়া
  SYNONYM
  ANTONYM
  Not found!
 5. ভারাক্রান্ত করা
  SYNONYM
  ANTONYM
  Not found!
 6. আচ্ছন্ন করা
  ANTONYM
  Not found!
 7. নিগৃহীত করা
  ANTONYM
  Not found!
 8. উপদ্রব করা
  SYNONYM
  ANTONYM
  Not found!
 9. অভিভূত করা
  ANTONYM
  Not found!
 10. দুর্দশাগ্রস্ত করা
  SYNONYM
  ANTONYM
  Not found!
 11. জর্জরিত করা
  SYNONYM
  ANTONYM
  Not found!
 12. অত্যাচার করা
  ANTONYM
  Not found!
 13. জবরদস্তি করা
  SYNONYM
  ANTONYM
  Not found!
 14. তাড়ন করা
  SYNONYM
  ANTONYM
  Not found!
 15. পীড়ন করা
  ANTONYM
  Not found!
 16. নিপীড়ন করা
  ANTONYM
  Not found!
 17. পরপীড়ন করা
  SYNONYM
  ANTONYM
  Not found!
 18. নির্যাতন করা
  ANTONYM
  Not found!
 19. দু:খ দেত্তয়া
  SYNONYM
  ANTONYM
  Not found!
synonym
antonym